Príď k nám na mládežku!

Pozývame ťa ku nám na mládežku, vo štvrtok o 19:19, kostol sv. Margity v Lamači :)

FYI: Dňa 27.1.2011 sa uskutočnil summit, na ktorom sme sa jednotne dohodli na nasledovných pravidlách, ako budeme fungovať a ako budú najbližšiu dobu fungovať mládežky ...

Úvod

Mládežnícke sväté omše majú v Lamači dlhoročnú tradíciu. Táto sv. omša má oproti tým klasickým nasledovné charakteristické prvky:

 

 • Hudba - nie orgán a klasické omšové piesne, ale gospelové piesne, väčšinou je možné sa stretnúť s gitarou a spevom (buď jednotlivec, alebo zbor)
 • Forma - mnoho mladých ľudí vyhľadáva práve mládežky, lebo táto forma prežívania sv. omše je pre nich bližšia
 • Účasť - prevažne vekovo mladší ľudia, ale vítaní sú aj starší, ktorým táto forma nie je cudzia
 • Kázeň - určená mladým ľudom, väčšinou tématicky zameraná na to, čo mladí ľudia v súčasnej dobe prežívajú
 • Spoločenstvo - možnosť spoznať rôznych mladých ľudí a žiť vieru aktívnejšie

Táto stránka prináša skôr históriu, aktuálne informácie o dianí je možné dozvedieť sa cez facebook, alebo priamo u zodpovedných ľudí.

 

Ak by si chcel participovať na svätej omši, potrebujeme: 

 • Spevákov
 • Hudobníkov (všetkých)
 • Modlitebnú oporu
 • Zapáliť sviečky
 • Prečítať čitanie, žalm
 • Projekt(or) manažérov
 • Teba
 • Pripraviť program po omši
 • Byť otvorený pre druhých
 • Nápady