PF 2011

Veľa autentickej radosti a slobody.
A dobre využitý čas v roku 2011 :)

N.

Water powered clock

Water-powered-clock image from www.bedol.com (2010/26/12)