Test temperamentu

 

Obsah:

Úvod do testu
Otázky na vypracovávanie
Charakteristika jednotlivých temperamentov


Úvod


Otázky

!!Ak na otázku odpoviete kladne, zaškrtnite políčko, ak záporne, nechajte políčko nezaškrtnuté!!

 1. Uspejem tam, kde iní zlyhávajú. Nie snáď preto, že moje plány sú lepšie, ale preto, že idem vytrvalo za svojím cieľom, zatiaľ čo druhí sa vzdávajú.
 2. Zjavné okolnosti, zmätok a napätie ma obyčajne vďaka mojej kľudnej, vyrovnanej povahy nevyvedie z miery.
 3. Domnievam sa, že viem pomerne dobre odhadnúť nebezpečenstvo a prekážky, s ktorými sa stretávam pri prevádzaní svojich plánov.
 4. Nadšenie niektorých ľudí ma unavuje a mám pocit, že ja ich zase svojim kľudom dráždim.
 5. Väčšinou nevyhľadávam ako prvý kontakt s druhými. Radšej čakám, až ľudia prídu za mnou.
 6. Moja schopnosť viesť je skôr výsledkom môjho úsilia a vytrvalosti než nadania.
 7. Neviem s ľuďmi dosť dobre konverzovať, ale viem ich pomerne presne hodnotiť a posudzovať.
 8. Prichádzam často neskoro a zabúdam, čo som si predsavzal.
 9. Som skôr človek, ktorý stojí pevne po boku svojich niekoľkých priateľov.
 10. Dám sa motivovať množstvom ľudí alebo situáciami. Ak sú aktívni iní, tak aj ja. Ak nie, tak ja tiež nie.
 11. Mám vlastnú motiváciu. Ak je treba niečo urobiť, tak nie som spokojný, pokiaľ nie je práca dokončená.
 12. Radšej robím niečo sám, napr. čítam, než aby som sa zúčastňoval programu, kde je veľa ľudí.
 13. Keď som sa rozhodol, kladiem si znovu a znovu otázku, či to bolo správne.
 14. Mnoho pomáham iným iba s polovičným nadšením, lebo si hlboko vo svojej duši hovorím, že mám lepší plán a jednoduchšie riešenie.
 15. Mám sklon znovu a znovu spomínať na to, čím mi kto ublížil.
 16. Mám radosť zo života a zdá sa, že môj postoj nakazí aj iných.
 17. Rád si v duchu znovu a znovu premietam minulé udalosti a prežívam ich.
 18. Mám pomerne bystrý úsudok a môžem plánovať ďaleko do budúcnosti.
 19. Snáď by som bol viac spoločenský, keď by som sa neobával, že budem ľuďmi odmietnutý.
 20. Som rád tam, kde sa stále niečo deje.
 21. Som mrzutý, keď ma iní ignorujú alebo ma neberú na vedomie.
 22. Mnohí sa domnievajú, že som rodený vodca, pretože mám sklon k tomu, aby som bral veci do vlastných rúk.
 23. Viem, čo chcem a obyčajne sa dokážem natoľko sústrediť, že svoj cieľ dosiahnem.
 24. Mám sklon chovať hnev voči ľuďom, ktorí sú na mňa hrubí.
 25. Som citovo založený a mnohé veci ma ľahko znepokoja.
 26. Musí to byť obyčajne niečo drastického, aby som sa buď rozčúlil alebo nadchol.
 27. Na rôzne podnety reagujem skôr vyrovnanými pocitmi.
 28. Keď niekedy vidím, ako sa dvaja ľudia smejú, kladiem si otázku, či sa nesmejú náhodou mne.
 29. Som pomerne vyrovnaný človek, bez príliš veľkých výkyvov hore a dole.
 30. Moji priatelia by ma charakterizovali ako milého, dobrosrdečného a vyrovnaného.
 31. Mal by som mať viac sebadôvery. Mám sklon k podceňovaniu svojich schopností.
 32. Ak musí byť vykonaná nejaká práca, tak ju urobím. Pritom nezáleží na tom, ako je nepríjemná.
 33. Mám sklon premýšľať o tom, čo by mohlo nastať, snívam, robím si nádeje, očakávam...
 34. Sklamanie viem stráviť bez toho, že by som bol rozhnevaný alebo skľúčený.
 35. Nové priateľstvá uzatváram tak ľahko, že sa dostávam do nebezpečenstva, že zabudnem na staré.
 36. Nevadí mi byť súčasne členom viacerých spolkov.
 37. Mám sklon k trudnému, pesimistickému mysleniu.
 38. Často je mi zaťažko dokončiť začatú prácu.
 39. V spoločnosti som hovorový a spontánny.
 40. V skupine ľudí sa obyčajne necítim dobre.
 41. Rád sa stýkam s ľuďmi a mám rád spoločnosť.
 42. Mal by som byť snáď menej citlivý a náladový.
 43. Vo svojej prirodzenosti som nedotklivý, zaujímam obranný postoj.
 44. Keď si spomeniem na staré bezprávie, väčšinou sa vo mne objaví myšlienka na pomstu.
 45. Súperenie ma priamo stimuluje k tomu, aby to, čo som si predsavzal, čo najskôr uskutočnil.
 46. Som v podstate vážny a hlboko vnímavý človek.
 47. Rád trávim čas tým, že plánujem ďaleko dopredu.
 48. Mám hrejivú, živú povahu a mám radosť zo života.
 49. Zdá sa, že mám v povahe zmierňovať nahnevaných ľudí.
 50. Moji priatelia ma považujú za taktného.
 51. Mám sklon byť tolerantný voči iným ľuďom.
 52. Svoju prácu mám obyčajne dobre zorganizovanú.
 53. Keď sa mi veci nedaria, zatnem zuby a vyviniem ešte väčšie úsilie.
 54. Darí sa mi pri vyriaďovaní rôznych vecí
 55. Som pokojný, mierny a nijako zvlášť citovo zraniteľný.
 56. Som pomerne ľahko citovo zraniteľný.
 57. Seba považujem za radostného a spoločenského.
 58. Mám sklon k ľutovaniu samého seba.
 59. V spoločnosti som dosť otvorený a aktívny.
 60. Jedným z mojich najlepších rysov je silná vôľa.
 61. Na večierku sa obyčajne cítim dobre.
 62. Je pre mňa v celku ľahké uzatvárať nové priateľstvá.
 63. Môj život je aktívny a plný tempa.
 64. Musím sa učiť tomu, aby som si robil menej starostí.
 65. Môj hovor a pohyby sú obyčajne pomalé a pokojné.
 66. Mám sklon k tomu, aby som o veciach hĺbal.
 67. Som pomerne mierny a dobrosrdečný človek.
 68. To, čo som si začal, väčšinou dotiahnem do konca.
 69. Nič ma ľahko nevyvedie z miery.
 70. Zriedkakedy niesom schopný slova.
 71. Často prežívam veľa radostného.
 72. Moji priatelia ma považujú za prístupného, otvoreného a aktívneho.
 73. Mám sklon skúmať sám seba.
 74. Nedokončená práca mi nedá pokoj.
 75. Nič ma ľahko nerozčúli.
 76. Mám sklon pracovať usilovne a vytrvalo.
 77. Keď mi iní odporujú, ľahko im to zazlievam.
 78. Málokedy sa rozhnevám, málokedy sa poddávam svojim citom.
 79. Priateľstvá uzatváram neľahko.
 80. Nemal by som byť pravdepodobne tak lenivý.

Obnoviť


Charakteristika

Melancholik

 

Klady

Zápory

Charakteristika citových prejavov

- miluje hudbu a umenie
- štedrý a citlivý
- vie analyzovať skutočnosť
- emocionálny
- hlboko premýšľavý
- mimoriadny zmysel pre estetiku
- rozumovo a citovo chápe ostatných

- náladový a často skleslý
- pesimista, často vidí iba zápory
- rád trpí, mučeník
- hypochonder
- prehnane introspektívny (zameraný na seba)
- podlieha depresiám
- pyšný

Vzťah k iným ľuďom

- priateľ hodný dôvery
- sebaobetavý
- verný a oddaný
- opatrne si vyberá priateľov
- rád sa vracia k spomienkam
- buduje rodinné tradície
- vnímavý poslucháč
- hlboko vníma utrpenie iných
- kritický voči nedostatkom iných
- hľadá dokonalosť a posudzuje všetko
podľa vlastných kritérií
- bojí sa názorov iných
- nedôverčivý
- ak má k niekomu záporný vzťah, môže
po dlhej dobe prudko vybuchnúť
- často ho iný hlboko rania
- ľstivý, často chová zášť
- nemá rád ľudí iného názoru

Práca a záujmy

- silné sklony k perfekcionizmu
- má rád presnú, detailnú prácu
- ukázaný, čo začne, dokončí
- schopný tvorivej a intelektuálnej práci
- svedomitý a puntičkársky
- nadaný, možno geniálny
- pozná svoje možnosti a hranice
- nerozhodný
- teoretik, nepraktický
- rýchlo sa unaví
- nerád sa púšťa do niečoho nového
- príliš analyzuje, výsledok je znechutenie
- mrzutý

Najdôležitejšie potreby

- stať sa spoľahlivejším a zodpovednejším
- byť ukázanejší
- pestovať nefalšovanú pokoru
- najprv premýšľať, potom hovoriť

 

Flegmatik

 

Klady

Zápory

Charakterika citových
prejavov

- pokojný a spoľahlivý
- ľahko sa s ním vyjde
- príjemný a veselý, aj keď nemá čo povedať
- láskavý
- mierumilovný
- nemá dosť sebadôvery
- pesimistický a bojazlivý
- ustaraný
- zriedkakedy sa smeje nahlas
- pasívny a ľahostajný
- robí kompromisy
- samospravodlivý

Vzťah k iným ľuďom

- príjemný spoločník
- má veľa priateľov
- upokojuje a zmierňuje druhých
- spoľahlivý a verný
- diplomatický a mierumilovný
- dokáže pozorne počúvať
- spoľahlivý priateľ
- radí len vtedy, keď je požiadaný
- neangažuje sa celo
- sebecký a lakomý
- ľahostajne pozoruje iných
- nedokáže sa nadchnúť
- ľahostajný voči iným
- doberá si tých, ktorí mu vadia
- nevie byť plne srdečný
- má pocit nadradenosti
Práca a záujmy - pracuje dobre, keď je k tomu prinútený
- praktický, vie si poradiť
- konzervatívny
- šikovný a zručný
- všetko si najskôr naplánuje
- pôsobí vyrovnaným dojmom
- spoľahlivý pracovník
- pokojný, vážny pozorovateľ, ktorý
sa neangažuje
- pomalý a lenivý
- zdráhavý vedúci
- má nedostatok motivácie
- nerozhodný
- veľmi sa bráni, aby nebol do niečoho zapojený
- berie odvahu a chuť ostatným
- je proti akejkoľvek zmene
Najdôležitejšie potreby

- prekonať pasivitu a zapojiť sa
- naučiť dávať sa ostatným
- uznať, že strach je jeho hlavným problémom
- naučiť sa plne dôverovať Bohu

 

Cholerik

 

Klady

Zápory

Charakterika citových
prejavov
- istý v rozhodovaniu
- má pevnú vôľu
- rozhoduje sa samostatne
- optimista
- nezávislý
- odvážny a statočný
- keď sa rozhnevá, môže byť až násilný
- veľmi tvrdohlavý
- nemá zmysel pre potreby druhých
- málo citlivý, chladný, nemá zmysel pre
estetiku
- impulzívny
- slzy sa mu protivia
Vzťah k iným ľuďom - neočakáva, že by niekto mohol
urobiť to, čo nedokáže on sám
- nedá sa ľahko znechutiť
- silná vedúca osobnosť
-objektívne posudzuje iných
- vie ostatných motivovať
- vie nadchnúť
- málokedy je zaskočený okolnosťami
- má nedostatok súcitu
- rozhoduje za ostatných
- vie byť surový, brutálny a sarkastický
- má sklon vládnuť v skupine
- nadradený a panovačný
- využíva druhých pre svoje vlastné záujmy
- nemilosrdný a pomstychtivý, nevie odpúšťať
- má sklon k predsudkom
Práca a záujmy - dobrý organizátor a usporiadateľ
- rozhodný
- v naliehavých prípadoch rozhoduje rýchlo a rázne
- myslí rýchlo a presne
- veľmi vyrovnaný
- praktický
- vedie ostatných k práci
- rozvíja sa, keď môže oponovať
- stanovuje si ciele a dosahuje ich
- plánuje svoju činnosť
- príliš sebaistý
- ľstivý
- podrobnosti ho nudia
- neanalyzuje skutočnosť
- neústupný
- núti ostatných, aby prijali jeho koncepciu práce
- ťažko sa mu možno zavďačiť
- rozčuľuje iných
- má čas len na svoje plány a ciele
- nezdieľa svoje plány iným
- podráždený, keď sa mu nepodarí uskutočniť plán
Najdôležitejšie potreby

- stáť sa citlivým k potrebám ostatných
- uznať svoje chyby a hľadať odpustenie Božie i ľudské
- vedieť odpustiť a tolerovať chyby iných
- budovať vnútornú silu a krásu v tichých chvíľach na Písmom pri modlitbe
- vedieť svoje plány a myšlienky zdeliť spolupracovníkom a životnému partnerovi

 

Sangvinik

  Klady Zápory
Charakterika citových
prejavov
- srdečný a živý
- nadšený
- hovorový - nikdy nestratí reč
- bezstarostný - netrápi sa minulosťou,
nestará sa o budúcnosť
- výborný vyprávač
- žije prítomnosťou
- ľahko komunikuje
- mimoriadne schopný baviť ľudí
- ľahko sa rozplače
- nepredvídateľné reakcie
- nepokojný
- ľahko sa rozčúli
- má tendenciu preháňať
- nedostatočne sa kontroluje
- rozhoduje sa na základe pocitov
Vzťah k iným ľuďom - ľahko nadväzuje priateľstvá
- je citlivý voči iným
- príjemný a optimistický
- vždy priateľský a usmievavý
- ľahko sa ospravedlní
- nežný a súcitný
- hovorí s nefalšovanou srdečnosťou
- zdieľa radosti a ťažkosti iných
- v rozhovoru ma hlavné slovo
- roztržitý
- má slabú vôľu a presvedčenie
- očakáva uznanie a pochvalu
- nestály priateľ
- hľadá výhovorky pre svoju nedbalosť
- príliš hovorí o sebe
- zabúda na sľuby a povinnosti
Práca a záujmy - vie urobiť dobrý dojem
- nenudí sa, pretože žije v prítomnosti
- má dar starať sa o nemocných
- ochotne sa zapojí do nových plánov a akcií
- vie nadchnúť
- neporiadny, bez systému
- nespoľahlivý, prichádza neskoro
- neposlušný
- stráca čas rozprávaním, keď má pracovať
- má tendenciu nechať prácu nedokončenú
- padá tesne pred cieľom
Najdôležitejšie potreby

- stať sa spoľahlivejším a zodpovednejším
- byť poslušnejší
- pestovať nefalšovanú pokoru
- najskôr rozmýšľať, potom hovoriť


Späť na začiatok
Zavrieť aktívne okno